หน้าหลัก

ร่วมประเพณีตักบาตรเทโวโรหณะที่ "ตลาดนครแม่สอด"

เราจะพาทุกคนไปชมงานประเพณีตักบาตรเทโวที่ตลาดแม่สอดโดยพระแต่ละวัดจะเดินบิณฑบาต

รอบๆแม่สอดผู้คนที่เตรียมข้าวสาร อาหารแห้ง มาก็จะตั้งโต๊ะรอ เรามารู้ประวัติของประเพณีตักบาตรเทโวกันค่ะ

ประวัติประเพณีตักบาตรเทโวโรหณะ

            เป็นวันที่พระพุทธเจ้าเสด็จลงจากสวรรค์ ชั้นดาวดึงส์ในเวลาเช้าวันแรม 1 ค่ำ เดือน 11 หลังจากที่พระองค์ทรงจำพรรษาที่นั้นเป็นเวลา 3 เดือน ความสำคัญ วันเทโวโรหณะ เป็นวันที่มีการทำบุญตักบาตรที่พิเศษวันหนึ่ง กล่าวคือ ในพรรษาหนึ่งพระพุทธเจ้าได้เสด็จไปยังสวรรค์ชั้นดาวดึงส์แสดงพระอภิธรรมโปรดพระมารดา และทรงจำพรรษาที่นั้น พอออกพรรษาก็เสด็จลงจากเทวโลกนั้นมายังโลกมนุษย์ โดยเสด็จลงที่เมืองสังกัสส์ ใกล้เมืองพาราณสี ชาวบ้านชาวเมืองทราบข่าวก็พากันไปทำบุญตักบาตรพระพุทธองค์ที่นั้น และเป็นการรับเสด็จพระพุทธองค์ด้วย

          ในวันนี้ได้เกิดเหตุอัศจรรย์ คือ เทวดา มนุษย์ และสัตว์นรก ต่างมองเห็นซึ่งกันและกัน จึงเรียกวันนี้อีกชื่อหนึ่งว่า วันพระเจ้าเปิดโลก คือ เปิดให้เห็น กันทั้ง 3 โลกนั้นเอง

          การตักบาตรรับเสด็จพระพุทธเจ้าได้ปฏิบัติสืบเนื่อง ต่อกันมาเป็นประเพณี จนถึงเมืองไทย จึงเรียกประเพณีนี้ ว่า การตักบาตรเทโวโรหณะ เพื่อให้สะดวกในการสื่อความหมายนิยมสั้นๆ ว่า การตักบาตรเทโว ด้วยเหตุนี้ วันเทโวโรหณะจึงเรียกอีกชื่อหนึ่งว่า วันตักบาตรเทโว ซึ่งคำว่า “เทโว” ย่อมาจาก “เทโวโรหนะ” แปลว่าการเสด็จจากเทวโลก การตักบาตรเทโวจึงเป็นการระลึกถึงวันที่พระพุทธองค์เสด็จกลับจากการโปรดพระพุทธมารดาในเทวโลก ประเพณีการทำบุญกุศลเนื่องในวันออกพรรษานี้ ทุกวัดในประเทศไทย ก็มีพิธีเหมือนกันหมด จะผิดกันก็เพียงแต่สถานที่ ที่สมมติว่าเป็นสวรรค์ชั้นดาวดึงส์ เท่านั้น

“การตักบาตรเทโวที่ตลาดแม่สอด”

เวลาที่เริ่มตักบาตรที่ตลาดแม่สอดคือ เวลา 04:30 น. – 07:30 น. โดยพระภิกษุ สามเณร จำนวน 565 รูป จะเดินบิณฑบาตรอบๆตัวเมืองแม่สอดและเดินผ่านตลาดแม่สอดด้วยค่ะ บรรยากาศในตอนตักบาตรเทโวก็คึกคักมากมีชาวบ้านและผู้คนในระแวกอื่นๆมาร่วมตักบาตรเทโวที่แม่สอดเป็นจำนวนมาก 

 

วิดีโอบรรยากาศ
ประมวลภาพต่างๆ

ติดต่อ