วัดชุมพลคีรี

รูปภาพวัดชุมพลคีรี

วัดชุมพลคีรี ตั้งอยู่ในเขตเทศบาลตำบลแม่สอด อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก วัดเก่าแก่ที่มีอายุกว่า 200 ปี เดิมทีวัดแห่งนี้มีชื่อว่า “วัดกลาง” สร้างขึ้นตั้งแต่ปีพ.ศ.2314 และได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมาวันที่ 12 มีนาคม พ.ศ. 2508 เขตวิสุงคามสีมากว้าง 25 เมตร ยาว 40 เมตร ได้ผูกพัทธสีมาเมื่อวันที่ 2 มีนาคม พ.ศ. 2512

สิ่งที่น่าสนใจภายในวัด

– เจดีย์สีทอง ซึ่งจำลองแบบมาจากเจดีย์ชเวดากองของพม่าที่มีความสวยงามตามประวัติระบุว่า เจดีย์นี้สร้างขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2314 โดยจำลองแบบมาจากเจดีย์ชเวดากองในพม่า เป็นเจดีย์ก่ออิฐถือปูนทาสีขาว สูง 20 เมตร ฐานย่อมุมองค์ระฆังประดับด้วยกระเบื้องและลวดลายสีทองไปจนจรดยอดเจดีย์ซึ่งเป็นยอดฉัตร มีเจดีย์ขนาดเล็กทาสีทอง 20 องค์ ล้อมรอบด้วยกำแพงแก้ว
– พระพุทธรูปประธานปางมารวิชัย อันเป็นพระประธานประดิษฐานภายในอุโบสถ
– กลองโบราณอายุกว่า 200 ปีที่เก็บรักษาภายในวิหาร
และที่สำคัญวัดชุมพลคีรีอยู่ใกล้กับตลาดแม่สอดมากที่สุด

สถานที่ตั้ง

ติดต่อเรา