ตลาดไนท์บาร์ซ่า

ตลาดเปิดวันแรกเมื่อราวๆ เดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2559 การเปิดตลาดไนท์บาร์ เป็นความคิดริเริ่มของนายกแม่สอด ที่ต้องการส่งเสริมการค้าการท่องเที่ยว และกระตุ้นเศรษฐกิจชุมชนคนท้องถิ่น ทั้งยังเป็นการตอบสนองนโยบายรัฐบาลและยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด เป็นการหาตลาดให้กับชาวชุมชนของเทศบาลซึ่งมี 20 ชุมชน และราษฎรที่อาศัยอยู่ใกล้เคียงได้มีตลาดจำหน่ายสินค้าในทุกอาทิตย์ อาทิตย์ละ 3 วัน เป็นแหล่งรวมสินค้าของฝาก ของที่ระลึก งานฝีมือ หัตถกรรมพื้นเมืองต่างๆ รวมไปถึงแหล่งของกินอร่อยมีทั้งแบบแผงลอย เป็นซุ้มและรถเข็น

รูปภาพตลาดไนท์บาร์ซ่า

ตลาดยามเย็นสุดสัปดาห์สำหรับคนแม่สอดเป็นตลาดที่ไม่ได้ใหญ่มากแต่มีของขายครบครันอยู่ที่เดียวจบทั้งกิน ช๊อป ตลาดเป็นตลาดยางวตามแนวถนนเดินง่ายสะดวกทางเดินกว้างขวางไม่แออัดมากตลาดจะมีแค่วัน ศุกร์ เสาร์ อาทิตย์เท่านั้น

สถานที่ตั้ง

ติดต่อเรา