วัดอรัญเขต

รูปภาพวัดอรัญเขต

วัดอรัญญเขต สร้างขึ้นเป็นวัดนับตั้งแต่ประมาณ พ.ศ. 2430 โดยมีนายอุ่นใจ นางสา ใจพรมเมือง เป็นหัวหน้านำชาวบ้านจัดสร้างวัดนี้ เดิมมีที่ดินอยู่ประมาณ 1 ไร่ ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมาวันที่ 22 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2503 เขตวิสุงคามสีมากว้าง 15 เมตร ยาว 20 เมตร มีพระภิกษุอยู่จำพรรษ 26 รูป สามเณร 11 รูป ทางวัดได้เปิดสอนพระปริยัติธรรม พ.ศ. 2485 เป็นวัดพัฒนาตัวอย่างในปี พ.ศ. 2510

พื้นที่ตั้งวัดเป็นที่ราบอยู่ริมถนนอินทรคีรี อาคารเสนาสนะต่าง ๆมี อุโบสถกว้าง 7.90 เมตร ยาว 17.50 เมตร สร้าง พ.ศ. 2496 ศาลาการเปรียญกว้าง 12 เมตร ยาว 30.50 เมตร สร้าง พ.ศ. 2509 เป็นอาคารครึ่งตึกครึ่งไม้ 2 ชั้น อาคาเรียนพระปริยัติธรรมกว้าง 6.72 เมตร ยาว 22.92 เมตร สร้าง พ.ศ. 2493 กุฏิสงฆ์ จำนวน 10 หลัง เป็นอาคารคอนกรีต 2 ชั้น 2 หลังใหญ่ หลังเล็ก 8 หลัง สำหรับปูชนียวัตถุมี พระประธานในอุโบสถและในวิหาร

สถานที่ตั้ง

ติดต่อเรา